Kristi himmelfarts træf

Kopi fra facebook:

Hej Alle. Så har vi holdt et bestyrelsesmøde og er kommet frem til følgende konklusion. Vi holder Kristihimmelfarts Træf som vi plejer, men er dog nødt til at følge en del retningslinjer. Både standplads og campingområde deles op i felter hvor der max må være 10 personer. Man kan bevæge sig frit fra standplads og til pilotfelt og fra standplads til toilet. Man kan ikke bevæge sig mellem forskellige standpladser. Toiletter blive hyppigt rengjort. Der vil ikke være adgang til klubhus. Beslutningen er foretaget i samråd med DGI. Der vil ikke være salg af pølser, men øl og vand vil være tilgængeligt. Vi er nødsaget til at opkræve 50 kr/døgn/vogn for evt. camping. Gæster er meget velkomne, men vi ser helst, at det er piloter der møder frem. Vi håber at vi næste år kan holde et træf som i “gamle dage”

Med venlig hilsen

Bestyrelsen