Pladsregler

Pladsregler

En klog mand har en gang sagt:  “Værdier er vigtigere end regler”, og disse vise ord gælder også for modelflyvere.
Det vigtigste i forbindelse med vores hobby er, at vi hygger os, afstresser, får afløb for sportslige ambitioner, har fornøjelse af at flyve med mere eller mindre flotte modeller, får frisk luft, og i det hele taget nyder dagene på vores dejlige flyveplads.

Der er dog alligevel – bl.a. af hensyn til sikkerheden og møllerne – en del hidtil uskrevne
– og et par enkelte skrevne – regler om, hvordan man begår sig på pladsen.

 

1) VIS HENSYN
2) RET DIG EFTER FLYVELEDERENS HENVISNINGER
3) VÆR MEDLEM AF MODELFLYVNING DANMARK
4) SØRG FOR AT DIN MODEL ER I ORDEN
5) STØJDÆMP DIN MOTOR
6) FLYV FRA PILOTFELTET
7) FLYV I FLYVEFELTET
8) KØR MAX 30 KM/T PÅ MARKVEJEN
9) PARKER HENSIGTSMÆSIGT
10) INGEN MOBILTELEFONER I PILOTFELTET

ad 1) Det er vores \”grundlov\”, at vi på alle områder viser hensyn overfor andre.
Det betyder også, at vi er åbne og hjælpsomme overfor begyndere og gæster på pladsen.

ad 2) Hvis det er nødvendigt med en flyveleder, er det automatisk længst værende medlem med A-certifikat.
Er der nogen, der er utilfreds med forholdene på pladsen, gøres flyvelederen opmærksom på det, og hans henvisninger skal så følges.
Nye medlemmer må kun flyve under opsyn, indtil den fornødne sikkerhed er opnået.

ad 3) For at flyve fra pladsen kræves af hensyn til ansvarsforsikring medlemskab af Modelflyvning Danmark.

ad 4) Sikkerheds zone: Sikkerhedszone er angivet med gult på tegningen. I sikkerhedszonen skal udvises særlig opmærksomhed og hensyn til de tilstedeværende.

ad 5) Medlemmerne bør bestræbe sig på at motormodeller støjer så lidt som muligt.

ad 6) Pilotfelt:Der er ikke et fast defineret pilotfelt. Pilotfeltet defineres principielt ved den første pilot der stiller sig ud til flyvning. Øvrige piloter stiller sig i tale afstand Dette kan dog fraviges, hvis der laves aftaler piloterne imellem.

ad 7)
Vis hensyn når du starter.
Såfremt det er nødvendigt at gå ud på banen for at starte, skal man først orientere de øvrige piloter om det,
og efter starten skynde sig tilbage til pilotfeltet.
Vær altid opmærksom på fly i luften under ophold på selve banen.
Der må ikke startes mod – eller tæt på – parkeringsområdet og opholdsarealet,
ligesom disse områder ikke må overflyves.
Manøvrer skal udføres i sikker afstand og ikke imod ovennævnte områder.
Før landingen udføres, meddeler man de øvrige piloter, at man lander.
Landende fly har fortrinsret frem for andre fly.
Såfremt flere fly ønsker landing samtidig, har svævefly og fly med motorstop fortrinsret.
Landende piloter har pligt til at sikre sig, at pladsen er fri inden landing.
Ved svigtende kontrol skal piloten altid råbe en advarsel.
Er det nødvendigt at hente en model ude på pladsen, siger man dette til de øvrige piloter,
som så lader være med at flyve lavt over pladsen.

ad 8) Flyvefeltet er nord,syd, øst og vest for flyvepladsen.

ad 9) Højeste tilladte hastighed på grusvejen til pladsen er 30 kmt. Dette er et krav fra lodsejeren.
Kør \”skævt\” i sporene, så sliddet på vejen fordeles mest muligt.

ad 10) De første piloter på pladsen parkerer hensigtsmæssigt i forhold til vindretningen.
Bilkørsel må kun finde sted på flyvepladsen i forbindelse med nødvendig kørsel til og fra parkeringsplads.
Revideret 30nov2015