Indmeldelse

Hvis du ønsker at blive medlem af Modelflyveklubben Falken, bedes du udfylde formularen nederst på denne side.
Alternativt kan du sende en mail til: tilmelding@mfk-falken.dk

Kontingent
Indmeldelsesgebyr: 250 kr.
Over 18 år: 950 kr årligt.
Under 18 år: 240 kr årligt.
Passivt medlem: 240 kr årligt.
(Kontingent perioden løber fra 1. april til 31. marts året efter)

Inden indmeldelse som aktivt medlem i Falken, skal man være medlem af Modelflyvning Danmark.
Flyver man stadig – eller har man fløjet – i en anden klub, skal man meddele Modelflyvning Danmark at man nu (også) er medlem af Falken.
Det har betydning for hvor mange vi kan sende til representantskabsmødet som vi altid deltager i.

Modelflyveklubben Falken kan uden begrundelse vælge ikke at optage ansøgere som medlem.

Hvilke pligter har jeg som medlem?

Al vedligeholdelse og klubarbejde sker ved frivillig og ulønnet arbejdskraft.
Man møder op, når der kaldes og løser sin del af det, der skal gøres.
Endvidere har du pligt til at være medlem af Modelflyvning Danmark, hvis du er aktiv pilot.
Dette er en organisation, der varetager modelflyvernes interesser overfor myndighederne,
og igennem Modelflyvning Danmark er du ansvars forsikret.
Du er således dækket ind, hvis du skulle komme til at forårsage skade med dit modelfly.

Indmeldelsesformular