Medlemsskab

Medlemskab

Hvis du ønsker medlemskab i klubben, skal indtaste dine oplysninger under indmelding.

 

Kontingent

Over 18 år: 750 kr årligt.

Under 18 år: 375 kr årligt

Passivt medlem: 200 kr

Indmeldelsesgebyr: 250 kr

 

Inden indmeldelse som aktivt medlem i Falken, skal man være medlem af Modelflyvning Danmark. Flyver man stadig – eller har man fløjet – i en anden klub, skal man meddele Modelflyvning Danmark at man nu (også) er medlem af Falken. Det har betydning for hvor mange vi kan sende til repressentantskabsmødet som vi altid deltager i.

 

Falken kan uden begrundelse vælge ikke at optage ansøgere som medlem.

Hvilke pligter har jeg som medlem?

Al vedligeholdelse og klubarbejde sker ved frivillig og ulønnet arbejdskraft.
Man møder op, når der kaldes og løser sin del af det, der skal gøres.
Endvidere har du pligt til at være medlem af Modelflyvning Danmark, hvis du er aktiv pilot.
Dette er en organisation, der varetager modelflyvernes interesser overfor myndighederne,
og igennem Modelflyvning Danmark er du ansvars forsikret.
Du er således dækket ind, hvis du skulle komme til at forårsage skade med dit modelfly.